Na tę uchwałę czekało wielu przedsiębiorców. Zwłaszcza tych prowadzących firmy budowlane. Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów jest już znana. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Orzeczenie Sądu Najwyższego w szczególności dotyczy wykonawców, którzy z różnych przyczyn odstępowali od zawartej umowy, np. w sytuacji braku płatności w terminie w umowie o roboty budowlane. W umowie poza możliwością zaprzestania wykonywania prac mieli oni zagwarantowaną karę umowną za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony. Postanowienia takie zabezpieczały interesy wykonawców, którzy nie otrzymywali wynagrodzenia przez określony czas.

Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r. o sygn. III CZP 3/19 jest następująca.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie to ma charakter pieniężny, a przy takich roszczeniach kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy jest po prostu niedopuszczalna. Do tej pory orzecznictwo sądowe w tym zakresie było bardzo niejednolite.

I choć sprawy sądowe powinny trwać niekiedy krócej, orzeczenie jest oczywiście bardzo niekorzystne dla wykonawców. W konsekwencji powinni oni inaczej obecnie zabezpieczać swoje interesy i zadbać o swoje roszczenia.

Postanowienie to było popularne w wielu umowach. Wydaje się, że w takim przypadku wykonawcy będą musieli wykazywać poniesione szkody i występować z pozwami o odszkodowanie.

Piotr Stosio

Radca Prawny


SSK Radcowie Prawni

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o