Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy. To kolejny obowiązek dla dużych firm. Co to dokładnie oznacza i gdzie należy takie oświadczenie złożyć? Zapraszam do przeczytania tekstu.

O zmianach dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2020 r. już pisałem. Weszła bowiem ustawa o zatorach płatniczych, zmieniły się między innymi rekompensaty za nieterminową płatność, wynoszące obecnie do 100 euro.

Wprowadzono również obowiązek składania oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Kim w ogólne jest duży przedsiębiorca, który powinien złożyć takie oświadczenie? To podmiot, który nie jest małym, średnim przedsiębiorcą, ani też mikroprzedsiębiorcą.

A dodatkowo zatrudnia co najmniej 250 pracowników lub którego roczny obrót przekracza 50 milionów euro (ewentualnie roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów euro). Musi zostać spełniony co najmniej jeden z tych warunków. To zasada, niemniej czasem mogą pojawić się problemy z ustaleniem, czy przedsiębiorca ma charakter dużego, ale to temat na inny tekst.

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie statusie dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składane się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia. Założeniem wprowadzonego przepisu do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jest poinformowanie kontrahenta o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Dlaczego to istotne? Bo zgodnie z nowymi regulacjami termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca.

Co jeszcze czeka dużych przedsiębiorców? Będą mieć obowiązek składania do ministerstwa do spraw gospodarki sprawozdań o terminach zapłaty stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym. Ten obowiązek również może rodzić pewne problemy.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Piotr Stosio

Radca Prawny

SSK Radcowie Prawni

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o