Wzór listy osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce z o.o.

Wzór listy osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce z o.o. – ebook

Niewiele czasu zostało spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym na złożenie listy osób uprawnionych do powołania zarządu. Taki obowiązek należy wykonać do 15 września... Details
Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych za zimowe utrzymanie chodników

Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych za zimowe utrzymanie chodników

Każdy właściciel nieruchomości musi ją utrzymywać w należytym stanie przez cały rok. O ile w porach od wiosny do jesieni jest to łatwiejsze, o tyle... Details
Ustawa o zatorach płatniczych wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Ustawa o zatorach płatniczych wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Jeszcze nie umilkły głosy o zmianach w postępowaniu cywilnym, a już zakończyła się kolejna procedura ustawodawcza dotycząca przedsiębiorców. Prezydent w pierwszych dniach sierpnia podpisał ustawę... Details
Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych

Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych

Zamawiający publiczni przygotowując umowy oraz pozostałą dokumentację przetargową w postępowaniach mających na celu udzielenie zamówienia publicznego, często stosują klauzule o następującym brzmieniu: Wykonawca jest zobowiązany... Details
Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji

Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji

Kończąc swoją działalność wspólnicy spółki jawnej nie zawsze muszą przeprowadzać kosztowną procedurę likwidacji spółki. Jeżeli tylko wspólnicy potrafią się porozumieć – wystarczyć może rozwiązanie spółki... Details
Opłaty półkowe

Opłaty półkowe

Tak zwane "Opłaty półkowe" to część praktyki stosowanej przez wielkie sieci względem dostawców. W Polsce pobieranie opłat półkowych jest niedozwolone i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,... Details