Czy ubezpieczyciel musi zwrócić z OC nawiązkę

Czy ubezpieczyciel musi zwrócić z OC nawiązkę?

Nawiązka jest jednym ze środków kompensacyjnych, które są reakcją na popełnienie przestępstwa. Zasądzana jest w postępowaniu karnym od sprawcy wypadku na rzecz pokrzywdzonego. W zasadzie... Details
Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych za zimowe utrzymanie chodników

Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych za zimowe utrzymanie chodników

Każdy właściciel nieruchomości musi ją utrzymywać w należytym stanie przez cały rok. O ile w porach od wiosny do jesieni jest to łatwiejsze, o tyle... Details
Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – działalność przyjęta do ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – działalność przyjęta do ubezpieczenia

Jedną z podstawowych rzeczy na jakie należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia swojej działalności gospodarczej jest jej zakres. Jest to o tyle istotne z... Details