1. KIM JESTEŚMY

SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna, ul. Klimontowska 26 lok. 32. 04-672 Warszawa, KRS 0000793161

Adres strony internetowej to: https:/prawodlafirmy.pl.

2. JAKIE DANE OSOBISTE ZBIERAMY I DLACZEGO JE ZBIERAMY.
Formularze kontaktowe

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w formie komunikacji z użytkownikami jego strony internetowej). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby odpowiedzieć na pytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na pytanie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna, ul. Klimontowska 26 lok. 32, 04-672 Warszawa, KRS 0000793161

4. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw proszę o kontakt poprzez:

e-mail: biuro@ssk-legal.pl,

tel. 606 616 666

tel. 604 183 261

tel. 665 261 009

pisemnie na adres jak w pkt 3.

5. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA.
 1. W celu badania satysfakcji klientów  – podstawa z art.6 ust..1 lit..f RODO.
 2. W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO.
 3. W celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb z pomocą profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem – podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.
6. KATEGORIE DANYCH.
 • Imię i nazwisko,
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Adres IP.
7. ODBIORCY DANYCH.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

10. TWOJE PRAWA.

Przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f) prawo do przenoszenia danych:

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

11. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH.

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • dobrowolne.

Jeżeli nie podasz danych:

 • możemy odmówić proponowania Tobie naszych usług oraz usług naszych partnerów, którymi możesz być zainteresowany teraz bądź w przyszłości.
12. NEWSLETTER.

SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna przesyła informacje prawni w newsletterze Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na newsletter SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna.

Użytkownik Strony ma możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter.

Zapis na newsletter wymaga podania następujących danych:

 1. imię i nazwisko,
 2. e-mail.

Dane osobowe Użytkownika w zakresie możliwości realizacji zapisu na newsletter są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna w postaci działań marketingowo-informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zapis na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.).

Brak przedmiotowej zgody spowoduje zaprzestanie przesyłania newslettera. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania newslettera.

Możesz poinformować o zaprzestaniu zgody na przesyłanie newsletera np.

–  pisemnie na adres:

SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna, ul. Klimontowska 26 lok. 32. 04-672 Warszawa, KRS 0000793161

– poprzez e-mail: biuro@ssk-legal.pl,

– telefonicznie

tel. 606 616 666

tel. 604 183 261

tel. 665 261 009

Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez Kance SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna, zazwyczaj co najmniej jeden raz w miesiącu.

Prawidłowe otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna dokłada wszelkich starań, aby przesyłane informacji prawne i treści były rzetelne i wiarygodne. SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna zastrzega, że treści zawarte w newsletterze nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne ani oficjalna interpretacja obowiązujących przepisów prawa. SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w newsletterze.