Czym jest biała lista (księga) VAT, na czym polega, czy coś grozi podatnikowi w związku z białą listą VAT, jak można sprawdzić swojego kontrahenta – są to pytania ostatnio często padające z uwagi na wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Poniżej zostanie pokrótce przybliżone na czym polega nowa regulacja.

Czym jest biała lista VAT?

Biała lista podatników VAT to to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr ten skupia się na zebraniu pełnych danych podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat statusu podatnika VAT. Na liście można sprawdzić czy dany podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT i od kiedy, czy i kiedy został wykreślony albo przywrócony jako podatnik VAT i na jakiej podstawie oraz kiedy odmówiono podmiotowi rejestracji.

Co zawiera biała lista VAT?

W prowadzonym przez Szefa KAS rejestrze zebrano razem dane, które obecne były w różnych rejestrach. Teraz, oprócz informacji w zakresie statusu podatnika VAT, można m. in. sprawdzić:

  • firmę,
  • numer NIP, PESEL, KRS, REGON
  • aktualny status podatnika VAT,
  • adres siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dane prokurentów wraz z numerami NIP lub PESEL oraz dane osób tworzących organ reprezentacji danego podmiotu wraz z ich numerami NIP lub PESEL
  • numery rachunków bankowych lub rachunków w SKOK.

Wykaz numerów rachunków bankowych jest bardzo istotną kwestią dotyczącą zmiany przepisów.

Wykaz rachunków na białej liście VAT

Jak wskazano powyżej, w rejestrze widnieje informacja o numerach rachunków bankowych podatnika. Od 1 stycznia 2020 r., transakcje o wartości powyżej 15 000 zł wynikającej z faktury wystawionej przez czynnego podatnika VAT będą musiały być płacone na rachunek bankowy widniejący na białej liście. Uiszczenie kwoty na inny rachunek zablokuje możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz poniesie solidarną odpowiedzialność za zaległość w podatku VAT. Przedmiotowych konsekwencji można uniknąć informując właściwy Urząd Skarbowy o dokonanej płatności na rachunek spoza listy w terminie 3 dni. Odpowiedzialności solidarnej za zaległość w podatku VAT nie poniesie także podmiot, który zleci podzielną płatność (tzw. split-payment).

Jak sprawdzić dane podmiotu na białej liście VAT

Wykaz danych jest powszechnie dostępny na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Istnieje możliwość wyszukania podmiotu po numerze NIP, REGON, nazwie lub numerze rachunku oraz za okres do 5 lat wstecz.

Brak rachunku na białej liście

W wykazie znajdują się rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK, które zostały otwarte w związku prowadzoną działalnością. Oznacza to, że rachunki prywatne (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – ROR) nie będzie uwzględniony. Aby rachunek widniał w rejestrze należy wpisać go do formularza zmian w CEIDG lub poinformować właściwy urząd skarbowy na formularzu NIP-8, NIP-2 albo NIP-7.

Bartosz Kubiak

radca prawny

ssk-legal.pl