Niewiele czasu zostało spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym na złożenie listy osób uprawnionych do powołania zarządu. Taki obowiązek należy wykonać do 15 września 2019 r. Dlatego przygotowaliśmy darmowy wzór listy osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce z o.o. Zapraszamy do zapoznania się z ebookiem na ten temat.

Obowiązek złożenia listy dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Wszedł on w życie w dniu 15 marca 2018 r. Ustawodawca przyjął, że spółki mają aż 18 miesięcy na wykonanie obowiązku. Wiele spółek złożyło listę wraz z wnioskiem dotyczącym zmian w KRS. Ale zapewne nie wszystkie.

Warto pamiętać, że listę osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce z o.o. powinien złożyć zarząd. Złożenie listy jest wolne od opłat sądowych. Lista musi zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce z o.o. Zazwyczaj w przypadku spółki z o.o. organem uprawnionym jest zgromadzenie wspólników – wtedy należy złożyć listę z danymi wszystkich wspólników. Ale umowa spółki może stanowić inaczej. Podobnie jest ze spółką akcyjną, tyle że tu zazwyczaj zarząd wybiera rada nadzorcza. W tym przypadku także i statut może stanowić inaczej.

Wzór listy osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce z o.o.

W przypadku niezłożenia listy Sąd Rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające, a nawet nałożyć grzywnę. Natomiast każdorazowa zmiana danych adresowych osób uprawnionych do powołania zarządu powoduje konieczność aktualizacji listy w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jak każdy formalizm złożenie listy może być problematyczne, dlatego stworzyliśmy krótki ebook z najważniejszymi informacjami na ten temat, a także wzorem listy.

Jeżeli więc potrzebny Ci wzór listy osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce z o.o. wystarczy kliknąć TUTAJ, bądź po prostu pobrać dokument z listy publikacji znajdującej się po prawej stronie naszego portalu.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

_____________________________________________________________________________

W najbliższych tygodniach przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.

Kończąc swoją działalność wspólnicy spółki jawnej nie zawsze muszą przeprowadzać kosztowną procedurę likwidacji spółki. Jeżeli tylko wspólnicy potrafią się porozumieć – wystarczyć może rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji po podjęciu jednomyślnej uchwały przez wspólników.

Powodów rozwiązania spółki jawnej może być wiele. Wśród nich przyjmuje się:

1) Przyczyny przewidziane w umowie spółki.

2) Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników.

3) Ogłoszenie upadłości spółki.

4) Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości.

5) Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika.

6) Prawomocne orzeczenie sądu.

Zasadą jest przeprowadzenie likwidacji, chyba że wspólnicy zdecydują inaczej i podejmą jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki bez likwidacji. Dlaczego to tak ważne? Nie trzeba powoływać likwidatorów, przeprowadzać bilansu spółki, ani wszelkich innych pozostałych czynności likwidacyjnych, w tym także ściąganiu wierzytelności spółki i upłynnianiu majątku.

Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji

Wystarczy jednomyślna uchwała wspólników. Co powinno się w niej znaleźć? Przede wszystkim podział majątku spółki pomiędzy wspólników, a także informacja o jej zobowiązaniach, najlepiej ze wskazaniem, którzy wspólnicy za nie odpowiadają.

Ale to nie wszystko, potrzebna jest też druga uchwała – o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki.

Potem można złożyć wniosek o wykreśleniu spółki jawnej z rejestru, do którego dodać należy oświadczenie  o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności. Pozwoli to zamknąć spółkę znacznie szybciej niż przy przeprowadzeniu likwidacji. Warto pamiętać, że opłaty za wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców wynoszą 400 zł.

__________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.