Kończąc swoją działalność wspólnicy spółki jawnej nie zawsze muszą przeprowadzać kosztowną procedurę likwidacji spółki. Jeżeli tylko wspólnicy potrafią się porozumieć – wystarczyć może rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji po podjęciu jednomyślnej uchwały przez wspólników.

Powodów rozwiązania spółki jawnej może być wiele. Wśród nich przyjmuje się:

1) Przyczyny przewidziane w umowie spółki.

2) Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników.

3) Ogłoszenie upadłości spółki.

4) Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości.

5) Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika.

6) Prawomocne orzeczenie sądu.

Zasadą jest przeprowadzenie likwidacji, chyba że wspólnicy zdecydują inaczej i podejmą jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki bez likwidacji. Dlaczego to tak ważne? Nie trzeba powoływać likwidatorów, przeprowadzać bilansu spółki, ani wszelkich innych pozostałych czynności likwidacyjnych, w tym także ściąganiu wierzytelności spółki i upłynnianiu majątku.

Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji

Wystarczy jednomyślna uchwała wspólników. Co powinno się w niej znaleźć? Przede wszystkim podział majątku spółki pomiędzy wspólników, a także informacja o jej zobowiązaniach, najlepiej ze wskazaniem, którzy wspólnicy za nie odpowiadają.

Ale to nie wszystko, potrzebna jest też druga uchwała – o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki.

Potem można złożyć wniosek o wykreśleniu spółki jawnej z rejestru, do którego dodać należy oświadczenie  o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności. Pozwoli to zamknąć spółkę znacznie szybciej niż przy przeprowadzeniu likwidacji. Warto pamiętać, że opłaty za wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców wynoszą 400 zł.

__________

Radca Prawny
Piotr Stosio

SSK Radcowie Prawni

W najbliższym czasie przygotujemy szereg tekstów dotyczących zmian w procedurze cywilnej.