Upadłość konsumencka zyskuje coraz większą popularność. Już obecnie 5-6 tysięcy osób rocznie rozpoczyna nowe życie bez długów. Wśród nich są także sporadycznie osoby prowadzące wcześniej działalność gospodarczą. Sprawdź, jakie zmiany czeka upadłość konsumencka przedsiębiorcy 2020.

Obecnie przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość konsumencką po zamknięciu działalności gospodarczej. Jeżeli ją prowadzą, pozostaje im upadłość przedsiębiorców, która jest znacznie trudniejsza i mocno sformalizowana. Jakie warunki obecnie trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką przez przedsiębiorcę? Jest ich wiele. To między innymi:

  • Zamknięcie działalności gospodarczej.
  • Niedoprowadzenie do niewypłacalności umyślnie, ani wskutek rażącego niedbalstwa.
  • Brak wystąpienia okoliczności, w której należało złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy.

Ostatnie jest problematyczne. Przedsiębiorca, który jest niewypłacalny, powinien bowiem w terminie 14 dni złożyć bowiem wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Jeżeli taki obowiązek wystąpi, a dłużnik go nie wykona, późniejszy wniosek – już o ogłoszenie upadłości jako konsument – może zostać z tych względów oddalony.

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy 2020

W 2020 r. zmianie ulegnie szereg przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Wydaje się, że będzie jeszcze łatwiej, choć na dłużników czekają też pułapki. Z pewnością łatwiej będą mieli przedsiębiorcy.

W 2020 r. będzie nieco inaczej. Sąd nie będzie miał już obowiązku sprawdzenia przyczyny powstania niewypłacalności dłużnika. Niestety obowiązek wskazania i ustalenia przyczyny zaciągnięcia długów eliminował niektórych dłużników z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ponadto nie będzie już miało znaczenia, czy były przedsiębiorca powinien w przeszłości złożyć odpowiedni wniosek jako przedsiębiorca.

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy 2020 będzie więc nadzieją na oddłużenie osób prowadzących działalność gospodarczą. Tych które bały się złożyć odpowiedni wniosek z uwagi na ryzyko przegranej. Sąd upadłościowy nie będzie już badał, czy stan niewypłacalności jest wynikiem zawinionego działania dłużnika czy skutkiem jego rażącego niedbalstwa. 

Co jeszcze przyniesie upadłość konsumencka przedsiębiorcy 2020? Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą jeżeli chcą ogłosić upadłość przedsiębiorcy muszą posiadać odpowiedni majątek. Zazwyczaj powinno być to co najmniej kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy złotych. To wszystko z uwagi na koszty prowadzonego postępowania, w tym wynagrodzenie syndyka.

Upadłość konsumencka 2020 – szybciej i sprawniej

Już niedługo powyższe nie będzie miało znaczenia, bowiem po prostu do niektórych przedsiębiorców znajdą zastosowanie przepisy o upadłości konsumenckiej. Nie będzie potrzeby likwidacji działalności gospodarczej przed skorzystaniem z możliwości wystąpienia z postępowaniem. Taka sytuacji dotyczyć będzie osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Od 2020 r. nie zawsze potrzebne będzie też powołanie sędziego-komisarza. Ustawodawca wprowadził też szereg przepisów, które powinny znacząco przyśpieszyć prowadzone postępowania upadłościowe.

Co ciekawe, przedsiębiorca, który będzie chciał ogłosić upadłość konsumencką od 2020 roku będzie miał możliwość otrzymania środków na opłacenie lokalu przez najbliższe dwa lata. Warunkiem jest, aby w skład jego majątku, wchodziła nieruchomość mieszkalna. Taka procedura funkcjonuje już w przypadku upadłości konsumenckiej.

Jakie są minusy zmian? Dopiero po przeprowadzeniu pełnego postępowania upadłościowego Sąd zdecyduje jaką część długów umorzyć i czy ustalić upadłemu dłużnikowi plan spłaty wierzycieli.

Będzie istniała możliwość wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Ewentualnie z warunkowym umorzeniem zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Natomiast w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie będzie mógł być ustalony na okres krótszy niż 3 lata ani dłuższy niż 7 lat. To też swoiste ryzyko upadłego. Mianowicie upadłość tak, ale z jednoczesnym ustaleniem obowiązku spłaty wierzycieli przez długi okres, wynoszący nawet aż do 84 miesięcy. Ma być ona karą za celowe doprowadzenie się do stanu niewypłacalności.

I tak warto spróbować

Upadłość konsumencką w 2020 roku będzie można uzyskać jeszcze łatwiej. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców i ich firm. Problematycznie wyglądać może za to sam proces umarzania długów.

W każdym razie choć liczba upadłości w naszym kraju rokrocznie lawinowo rośnie, to i tak w porównaniu z innymi krajami z Europy Zachodniej liczby około 5-6 tysięcy wypadają blado.

Niemniej, czasem upadłoćć konsumencka przedsiębiorcy jest jedyną szansą na powrót do normalnego życia. Bez komornika i bez długów.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. Chętnie na nie odpowiem w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych.


Piotr Stosio

Radca Prawny

Telefon 604183261.

SSK Radcowie Prawni


Zapraszam także do przeczytania tekstu na temat zakresu ubezpieczenia w w umowie ubezpieczenia OC, a także czy ubezpieczyciel musi zwrócić nawiązkę sprawcy wypadku.